Apiturisme

Fer turisme relacionat amb les abelles és possible a Serra. L’apicultura ha estat un ofici tradicional vinculat a la Serra Calderona que encara hi perdura, menys sort han tingut altres oficis tradicionals com els de l’aiguader, carboners, picapedrers o els treballs de l’espart.

En l’actualitat perduren diferents assentaments apícoles dedicats principalment a la producció artesana de mel repartits pel terme municipal. La seua venda  i comercialització es fa als mateixos comerços de Serra i en alguns casos també és possible la venda online.

Una possibilitat més per gaudir de la Serra Calderona és fer activitats relacionades amb el món apícola, tallers, o rutes que tenen com a centre l’apassionant món de les abelles. I tot és possible a Serra, al cor mateix de la Serra Calderona.

Per a més informació i possibilitats, punxeu el següent enllaç:

http://beenatura.es/bee-apiturismo/