Castell de Serra

Castell

Paga la pena un passeig pels voltants del municipi (seguint la ruta senderista 1) per descobrir  el castell de Serra i les vistes que ofereix sobre el litoral i la Serra Calderona. La fortalesa s’alça majestuosa sobre la muntanya del mateix nom a 536 metres d’altitud, dominant  la vall del  Túria i l’accés a a la serra.

Construït als segles VIII, IX, el  Castell és una fortalesa que té una planta de 600 metres quadrats. Destaca la poderosa torre major, de planta quadrada i uns deu metres d’alçada, a l’extrem nord-oriental. Adherits a la torre existeixen dos llenços de muralla emmerletada i que conflueixen amb aquella. A la part inferior del recinte es conserva un aljup. Queden restes d’una segona torre, situada al nord-oest, més xicoteta que l’anterior, així com fragments dels murs perimetrals i vestigis de l’arrancada d’eixos murs que permeten recomposar la irregular planta del Castell. 

El castell i el conjunt de talaies i fortificacions que l’acompanyen degué formar part d’un sistema defensiu molt més extens, que es desenvolupava al voltant de l’horta i de la ciutat de València per al control territorial i per a la defensa de la Taifa i després del Regne de València.

Durant el període de dominació musulmana, la vida de la població de Serra girava baix la dependència del seu castell. El castell de Serra era l’element clau d’una antiga demarcació o domini castral,  del qual depenien la vila de Serra i les alqueries de Nàquera, Ria i Armell, a més de les de la vall contigua de Lullén (Portaceli) i els diversos sistemes de regadiu i altres elements que permetien l’aprofitament agrícola, miner i forestal de tot este extens territori de muntanya.

Sobre la seua història cal destacar que quan Alfons VI de Castella va voler assentar el tron de València a Yahya al-Qàdir, rei de Toledo, va enviar un xicotet exèrcit comandat per Àlvar Fáñez, cosí del Cid. Les tropes van pendre possessió  del Castell de Serra en 1086 i van estar acampades ací. Al mateix castell, li foren lliurades les claus de la ciutat de València. 

En 1094 el Cid va conquerir la capital valenciana i, per assegurar-se les comunicacions de rereguarda, va pendre possessió dels castells de Real i de Serra que considerava imprescindibles per aconseguir el de Sagunt, que no posseirà fins al 1098. Ja  en el segle XIII, Jaume I va fer la donació del lloc de Serra (Axerra) a Berenguer Burguet i posteriorment a Gauteri Romà i a la família Bellpuig.En l’actualitat el castell pertany a l’Ajuntament de Serra i està declarat Bé d’Interés Cultural.

vistes castell de Serra
Castell