Artesania

Respecte de l’artesania, perdura la relacionada amb l’alimentació. Des dels embotits artesans que elaboren les carnisseries de la població als dolços dels forns tradicionals. La mel artesana i ecològica també s’elabora en la localitat, juntament amb l’oli d’oliva. Des de 2004 es celebra la Fira de la Calderona al voltant del primer diumenge de juny, una fira d’artesania de productes típics i de recuperació d’oficis tradicionals.

L’artesania de l’espart que representava una tradició molt arrelada a les cases ha desaparegut per complet. Mostra de l’aprofitament de l’espart que creixia per estes terres són les dites populars “Quan s’emboira la Gorrisa, pica espart i a la pallissa”, “Quan s’emboira el Castell, agarra espart i fes cordell”.

Estos refranys posen de manifest la importància de dos activitats tradicionals lligades a la muntanya: la dels esparters i cistellers. L’aixereta era la tècnica tradicional del trenat de l’espart en forma de cordó ample i pla amb què es fabricaven espardenyes, cistelles i gavelles. En aquells temps era habitual vore les dones en les vesprades d’estiu, a les portes de les cases, trenant este material tan humil com polivalent. A la difícil postguerra, el feixcar va ser usat com a pagament en espècie a comerciants d’aliments  i articles de primera necessitat. Els cistellers, per altra banda, s’encarregaven de transformar la matèria primera en cistelles i altres útils: en llates, cabassos, sàries, espardenyes, estores,cofins… També feien els cistellers aiguaders d’espart.