Parc Natural Serra Calderona

Parc Natural Serra Calderona

A causa de la situació que estem vivint, el parc natural ha vist augmentada de manera considerable les visites a molts dels seus punts d’interés. Això provoca que molts visitants accedisquen amb els seus vehicles a punts on les carreteres són molt estretes, impedint la circulació i bloquejant els accessos en el cas que hi haguera alguna emergència.

Volem que les persones que gaudisquen del parc natural de la Serra Calderona ho facen amb seguretat per això apel·lem a la responsabilitat individual i demanem que s’eviten aglomeracions, així com evitar agafar el cotxe per a acostar-se als miradors, ja que els accessos als mateixos estan saturats.

Sigues responsableEvita aglomeracionsCuida i respecta la natura