Nova senyalització dels recursos naturals i patrimonials de Serra

You are currently viewing Nova senyalització dels recursos naturals i patrimonials de Serra

L’Ajuntament de Serra ha realitzat tasques de reposició i manteniment de la senyalística dels recursos turístics de caràcter natural y patrimonial amb què compta el municipi amb l’objectiu de crear una xarxa de senyalització unificada i homogènia. D’aquesta manera s’ha procedit a la renovació de molts senyals indicadores de direcció i d’ubicació al llarg de tot el terme municipal enclavat al cor de la Serra Calderona.

La intervenció ha permés canviar un total 35 senyals d’ubicació i direcció a més de 23 postes i una balisa. Els nous senyals segueixen la imatge de les rutes creades en els últims anys d’acord amb la senyalització dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana. La instal·lació s’han realitzat principalment a les pistes forestals que condueixen a miradors, fonts i a altres recursos patrimonials com ara el Castell i la cartoixa de Portaceli o el Ventisquer de Rebalsadors.

En paraules de l’alcaldessa Alicia Tusón, amb aquesta senyalització “volem que el veïnat siga conscient del valor del nostre patrimoni i que les persones que ens visiten tinguen una experiència més satisfactòria quan estan al nostre poble.”

En total, vora 13.000 € d’inversió que s’han sufragat amb fons propis i dos subvencions de la Diputació de València i de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a la promoció del valencià, Paral·lelament també s’ha realitzat el manteniment de la senyalística en les rutes senderistes i els recursos turístics.