El pèl·let de Serra aconsegueix la marca Parc Natural

You are currently viewing El pèl·let de Serra aconsegueix la marca Parc Natural

El pèl·let que s’elabora a la planta de biomassa que té l’Ajuntament de Serra ha aconseguit el certificat de marca Parc Natural de la Serra Calderona Producte Natural. La marca és un distintiu que concedeix la Direcció General d’Espais Naturals als productes naturals, artesans i altres activitats com les de turisme de natura que s’obtenen, elaboren o presten dins de l’àrea d’influència socioeconòmica dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana.

El pèl·let s’obté de la biomassa procedent de les podes i neteges de la superfície forestal de la muntanya d’utilitat pública 105 Alto Pino que pertany a l’Ajuntament de Serra. Una biomassa que una vegada traslladada a la planta de transformació es converteix en pèl·let. Un combustible que serveix per a alimentar les calderes de calefacció del CEIP Sant Josep, Escoleta Infantil Municipal i l’Ajuntament de Serra i el Centre Metge. A més a més, l’ajuntament comercialitza l’excedent de producció entre el veïnat que l’usen per a alimentar les estufes o calderes que tenen instal·lades als seus domicilis.

“Continuem gestionant les nostres muntanyes en la mesura de les nostres possibilitats. Apostem per una economia circular que genera llocs de treball al nostre poble i lluita contra el canvi climàtic al mateix temps que intenta minimitzar les conseqüències de l’abandonament dels usos tradicionals de la serra” comenta l’alcaldessa, Alicia Tusón. L’alcaldessa aprofita per sol·licitar “més inversión a la Conselleria. No podem gestionar tota la superfície forestal amb els nostres recursos”, afegeix.

Serra és un municipi pioner en el sector de les energies renovables a partir de la biomassa i la seua transformació en pèl·let. Una activitat en asinergia amb els plantejaments de gestió forestal sostenible i la lluita contra els incendis forestals i el canvi climàtic. Un projecte d’economia circular que fica al municipi a l’avantguarda de la gestió municipal dels recursos forestals.